Fortrolighedspolitik

1. Definitioner

2. Navn og adresse på controlleren

3. Indsamling af generelle data og oplysninger

4. Din enhed og placering

5. Registrering på vores hjemmeside

6. Liste over grundlæggende data fra tværsektorielle deltagere inden for alle aktivitetsområder

7. Abonnement på vores nyhedsbreve

8. Nyhedsbrev Sporing

9. Kontaktmulighed via hjemmesiden

10. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

11. Den registreredes rettigheder

12. Databeskyttelse for jobansøgninger og ansøgningsprocedurer

13. Databeskyttelsesbestemmelser vedrørende anvendelse og brug af tredjeparter

14. Retsgrundlag for forarbejdningen

15. Periode, for hvilken personoplysninger vil blive lagret

16. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktligt krav Krav til at indgå kontrakt Den registreredes forpligtelse til at fremlægge personoplysninger mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

17. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

18. Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

19. Fortrolighedspolitik Ændringer; nyorientering

Vi er meget glade for at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for forvaltningen af SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL. Brugen af internetsiderne i SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL er mulig uden nogen angivelse af personoplysninger; Men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovligt grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandling af personoplysninger, som f.eks. Navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til et registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse regler gældende for SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Som controller har SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL gennemført talrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af personoplysninger behandlet via denne hjemmeside. Imidlertid kan internetbaserede datatransmissioner principielt have sikkerhedsgab, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne årsag er ethvert registreret frit for at overføre personlige data til os via alternative midler, f.eks. pr. telefon og angive, om han / hun ikke ønsker, at disse oplysninger skal offentliggøres.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL er baseret på de vilkår, som den europæiske lovgiver har anvendt til vedtagelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og samarbejdspartnere. For at sikre dette, vil vi først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring anvender vi blandt andet følgende udtryk:

a) Personlige data

Personlige data betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registrerede"). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

b) Registreret

Registreret er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den ansvarlige for behandlingen.

c) Behandling

Behandling er enhver handling eller et sæt operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personoplysninger, uanset om de er automatiske, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) Begrænsning af forarbejdning

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

e) Profilering

Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

f) Pseudonymisierung

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen

Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstats lovgivningen, kan den registeransvarlige eller de særlige kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstats lovgivningen.

h) Processor

Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

i) Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne offentliggøres, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der måtte modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med Unionen eller medlemsstats lovgivning, betragtes ikke som modtagere behandling af disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af det registreres ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller med en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende.

2. Navn og adresse på controlleren

Controller i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove gældende i EU-medlemsstaterne og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL

Palota 119 / A

417516 Palota

Rumænien

Email: info@find-aaben.dk  

Hjemmeside: https://find-aaben.dk  

Vores forretnings katalog tilbyder virksomheder og juridiske enheder, herunder freelancere og selvstændige, mulighed for at oprette deres data i vores bibliotek gratis. Ikke alle data er omfattet af den generelle databeskyttelsesforordning, for eksempel for juridiske personer eller fiktive navne, er disse databeskyttelses betingelser ikke gyldige for sådanne typer af fortegnelser.

Hvis du bemærker, at vi overtræder nogle af dine juridiske rettigheder vedrørende en af vores fortegnelser, kan du dele det direkte med os via e-mail på info@find-aaben.dk. Vi er forpligtet til hurtigt at slette hver problematisk notering. Faktisk, hvis disse fortegnelser kan anvendes korrekt i en offentlig virksomhed mappe, gælder vores databeskyttelses betingelser kun for offentlige lister i vores virksomheds mappe.

3. Indsamling af generelle data og oplysninger

Webstedet til SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL indsamler en række generelle data og oplysninger, når et registreret eller automatiseret system opkaldes på hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i server logfilerne. Samlet kan være (1) de browsertyper og -versioner, der bruges (2) operativsystemet, der benyttes af adgangssystemet, (3) hjemmesiden, hvorfra et adgangssystem når vores hjemmeside (såkaldte henvisere), -websites, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse) og (7) andre lignende data og oplysninger, der kan anvendes i tilfælde af angreb på vores oplysninger teknologi systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger trækker SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL ingen konklusioner om den registrerede. Snarere er disse oplysninger nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside samt dets annoncering, (3) sikre vores langsigtede levedygtighed i vores informationsteknologi systemer og hjemmesiden teknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i server logfilerne opbevares adskilt fra alle personoplysninger, der leveres af en registreret.

4. Din enhed og placering

Når du besøger vores hjemmesider, modtager vi oplysninger om din placering baseret på IP-adresse og / eller internetudbyder eller din mobiloperatør. Hvis du besøger vores websteder fra en mobil enhed, sender den enheden os data om din placering baseret på dine telefonindstillinger. Vi beder dig om at logge ind, før vi bruger GPS eller andre værktøjer til at identificere din præcise placering. Hvis du bruger mobiltelefon eller tablet, kan vores websteder være afhængige af lokalitetsbaserede tjenester, f.eks. Dit globale positionssystem ("GPS") for at informere dig om virksomheder nær din nuværende placering automatisk eller efter anmodning. Sådanne placeringsbaserede funktioner er som standard indstillet. Du kan deaktivere eller genaktivere disse funktioner i indstillingerne for din respektive enhed. Vi må kun indsamle data vedrørende din placering, hvis du tænder for sådanne lokaliseringstjenester. Oplysningerne om din placering vil blive anonymiseret efter din anmodning. Dette identificerer ikke din enhed eller dig. Vi kan dog behandle dine positionsdata sammen med dine personlige oplysninger, hvis du har givet det relevante samtykke.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på controllerens hjemmeside med angivelse af personoplysninger. De personoplysninger, der sendes til controlleren, er resultatet af den formular, der anvendes ved registrering. De registrerede personoplysninger indsamles og opbevares udelukkende til kontrollørens interne brug og til eget brug. Regulatoren kan anmode om overførsel til en eller flere processorer (for eksempel en pakke tjeneste), der også bruger personlige data til et internt formål, som kan tilskrives controlleren.

Registreringen af den registrerede med frivillig angivelse af personoplysninger har til formål at give den registeransvarlige mulighed for at tilbyde de registrerede indhold eller tjenester, der kun kan tilbydes til registrerede brugere på grund af arten af det pågældende spørgsmål. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er angivet under registreringen, eller helt slette dem fra controllerenes datalager.

Den registeransvarlige skal til enhver tid på anmodning give det enkelte registrerede oplysninger om, hvilke personoplysninger der opbevares om den registrerede. Derudover skal den registeransvarlige rette eller slette personoplysninger på anmodning eller angivelse af den registrerede, for så vidt der ikke er lovpligtige opbevaringsforpligtelser. En databeskyttelsesansvarlig, der er specielt udpeget i denne databeskyttelseserklæring, samt samtlige styreenhedens medarbejdere er til rådighed for den registrerede i denne henseende som kontaktpersoner.

Alle vores medarbejdere, der er involveret i behandlingen og brugen af dine personoplysninger, er underlagt fortrolighedsforhold, ikke kun under beskæftigelse, men efter ophør i vores firma.

6. Liste over grundlæggende data fra tværsektorielle deltagere inden for alle aktivitetsområder

Vi offentliggør forretningsrelaterede oplysninger om tværsektorielle deltagere inden for alle aktivitetsområder. Disse oplysninger vises i flere offentlige kilder og er tilgængelige for den brede offentligheden. Indsamling, lagring og registrering af personoplysninger til forretningsrelaterede formål er tilladt i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Den brede offentlighed er interesseret i at have hurtig og let adgang til de mest omfangsrige og ajourførte informationer om alle faggrupper. Cylex stiller disse oplysninger tilgængelig for brugere via de portaler, som den administrerer.

• Datakategorier

 • stamdata (betegnelse, efternavn, fornavn, retlige status, titel);
 • kontaktdata (adresse, telefonnummer, fax, e-mail, webside), hovedkontorets adresse, arbejdspladsens adresse;
 • kvalifikationer;
 • aktivitetsområde;
 • leverede tjenesteydelser
 • fremstillede og / eller markedsførte produkter

• Datakilde

De viste oplysninger på vores webside stammer fra:

 • registrering af de respektive deltagere;
 • fra offentlige kilder;
 • fra tredjeparter, som fx. listing-udbyderfirmaer, vi samarbejder med.

Ved offentlige kilder er forstår vi især websider, offentligt tilgængelige online-kataloger, firmaregistre, pressemeddelelser osv.

Formålet med dataudtræk af disse kilder er at sikre rigtigheden og korrektheden og integriteten i henhold til art. 5 stk. 1 litra d i GDPR og udarbejdelse og indgåelse af en kontrakt i henhold til art. 6, stk, 1 litra b i GDPR, såvel som med henblik på interessebaseret direkte reklame i henhold til art. 6, stk. 1 litra f i GDPR.

· Formål med dataanvendelse

 • levering af oplysninger om tjenester og produkter fra alle tværsektorielle deltagere til   vores brugere; fremme muligheden for at vælge fagfolk, som opfylder brugerens behov;
 • at gøre det muligt for de fleste deltagere at blive promoveret via vores portaler;
 • at gøre det muligt for bruger og deltager at udtrykke og udveksle erfaringer om de tilbudte tjenester
 • opnåelse af præstationsgennemsigtigheden på alle faglige, økonomiske og kommercielle område

• Retslige grundlag

Art. 6 stk. 1 litra f GDPR

Berettiget interesse: i onlinemiljøet er der stor interesse i at informere sig om virksomheder og eksperter så hurtigt, effektivt, gennemsigtigt og systematisk som muligt. Derfor vil vi hjælpe brugerne med at give dem komplette data, på en strukturet måde og i en form, som er så generelt tilgængelig som muligt. Det er vores interesse at tilbyde offentligheden de mest fuldstændige virksomhedsregistre som muligt.

• Lagringstid af data

 • kontinuerligt indtil ophør at retsgrundlaget; som regel indtil afslutning af den faglige opgave eller indtil sletteanmodning

7. Abonnement på vores nyhedsbreve

På webstedet for SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL får brugerne mulighed for at abonnere på vores eller vores partners nyhedsbrev. SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL informerer sine kunder og forretningspartnere regelmæssigt ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud, informationer og nyheder. Virksomhedens nyhedsbrev må kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse og (2) den registrerede registrerer for nyhedsbrevet. Af sikkerhedsmæssige grunde sendes en bekræftelses-e-mail til den e-mail-adresse, der registreres af et registreret for første gang til nyhedsbrev forsendelse af juridiske grunde i dobbelt indmelding proceduren. Denne bekræftelses e-mail bruges til at bevise, om ejeren af ​​e-mail-adressen som den registrerede er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

Under registreringen til nyhedsbrevet opbevarer vi også IP-adressen til det computersystem, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) og bruges af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at undersøge mulige misbrug af den registreredes oplysninger. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet til afsendelse af nyhedsbrevet, kan tilbagekaldes til enhver tid. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på controllerens hjemmeside eller at formidle dette til controlleren på en anden måde.

8. Nyhedsbrev Sporing

Nyhedsbrevet til SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL indeholder såkaldte sporingspixel. En sporingspixel er en miniature grafisk indlejret i sådanne e-mails, som sendes i HTML-format for at aktivere logfiloptagelse og analyse. Dette giver mulighed for en statistisk analyse af succes eller svigt i online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af et registreret, og hvilke links i e-mailen blev opkaldt af registrerede.

Sådanne personoplysninger indsamlet i sporings pixlerne indeholdt i nyhedsbreve opbevares og analyseres af controlleren for at optimere forsendelsen af nyhedsbrevet samt at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart. De registrerede er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den respektive særskilte samtykkeerklæring udstedt ved hjælp af dobbelt optagelsesproceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af controlleren. SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL finder automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

9. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Webstedet til SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL indeholder oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også indeholder en generel adresse på den såkaldte e-mail-adresse (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter controlleren via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personlige data, der sendes af den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der transmitteres frivilligt af en registrer til den registeransvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personoplysninger til tredjepart.

Også vores besøgende kan kontakte de virksomheder, der er registreret hos os via e-mail eller via et kontaktformular. Indholdet af disse e-mails, hvis det er nødvendigt, gemmes kun midlertidigt, i kort tid på vores mailserver i krypteret form.

10. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at nå oplagrings formålet, eller for så vidt som dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den registeransvarlige er underlagt til.

Hvis opbevarings formålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, bliver personoplysninger rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med lovkrav.

11. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige bekendtgørelse om, hvorvidt personoplysninger om ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han / hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelses officer eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

b) Adgangskortet

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige gratis information om hans eller hendes personoplysninger, der er lagret til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forskrifter den registrerede adgang til følgende oplysninger:

- formålet med behandlingen

- de pågældende kategorier af personoplysninger

- modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive afsløret, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

hvor det er muligt, den planlagte periode, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode eksistensen af retten til at anmode registratoren om at rette eller slette personoplysninger eller begrænse behandlingen af personoplysninger vedrørende den registrerede eller gøre indsigelse mod denne behandling

- eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

- hvor personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, eventuelle tilgængelige oplysninger om deres kilde

- eksistensen af automatiserede beslutningstagningsredskaber, herunder profilering, der henvises til i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og i hvert fald i disse tilfælde meningsfulde oplysninger om den pågældende logik samt betydningen og planen konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

Endvidere har den registrerede ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de relevante sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Hvert registrerede har ret til at få fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse ret til at rette op på urigtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til behandlingens formål har den registrerede ret til at have afsluttet ufuldstændige personoplysninger, herunder ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Hvis et registreret ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan han / hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder hos controlleren.

d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

Hvert registrerede har ret til at få fra registeransvarlige sletning af personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

Den registrerede tilbagekalder samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller litra a) i artikel 9, stk. 2, i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden retlig grund til forarbejdning.

Den registrerede modsætter sig behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen overvejende berettigede grunde til forarbejdningen, eller den registrerede modsætter behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2, i GDPR.

Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

Personoplysningerne skal slettes for at overholde en lovpligtig forpligtelse i EU- eller medlemsstats lov, som den registeransvarlige er underlagt.

Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester, jf. Artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af de ovennævnte grunde gælder, og et registreret ønsker at kræve sletning af personoplysninger, der er opbevaret af SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder hos controlleren.

For at forhindre, at oplysningerne vises på vores hjemmeside, har controlleren en særlig database (Blacklist), hvor han / hun opbevarer disse oplysninger. Den registrerede har ret til at anmode om sletning af disse oplysninger.

Databeskyttelsesansvarlig for SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL eller en anden medarbejder skal straks sørge for, at sletning anmodningen overholdes straks.

Hvis personoplysninger af en eller anden grund er blevet offentliggjort, og den registeransvarlige i medfør af artikel 17, stk. 1, er forpligtet til at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og gennemførelse omkostningerne tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger at informere andre controllere om at behandle de personlige data, som den registrerede har anmodet om at slette sådanne kontrollører af eventuelle links til eller kopiere eller replikere disse personoplysninger, for så vidt som behandling ikke er nødvendig.

e) Ret til begrænsning af forarbejdning

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige begrænsning af forarbejdning, hvis et af følgende gælder:

Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.

Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af de personlige data og anmoder i stedet om begrænsningen af deres anvendelse i stedet.

Den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Den registrerede har gjort indsigelse mod forarbejdning i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verificeringen af, om den registeransvarlige berettiger begrundelsen for at overskride den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og et registreret ønsker at begrænse behandlingen af personoplysninger, der er opbevaret af SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL, kan han eller hun hen til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder af controlleren. Databeskyttelsesansvarlig for SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL eller en anden medarbejder vil arrangere begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataoverførbarhed

Hvert registrer skal have ret til at få de personoplysninger, som den europæiske lovgiver har fået tildelt, til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden registeransvarlig uden hindring fra den registeransvarlige, hvortil personoplysningerne er givet, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller punkt a) i GDPR's artikel 9, stk. 2, eller på en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen foregår automatisk, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af en opgave udført af almen interesse eller i udøvelsen af den officielle myndighed, der er betroet den registeransvarlige.

Ved udøvelsen af hans eller hendes ret til data overførbarhed i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede ret til at få personoplysninger, der overføres direkte fra en controller til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gøres negativt påvirke andres rettigheder og friheder.

For at hævne retten til data overførbarhed kan den registrerede til enhver tid henvende sig til databeskyttelsesansvarlig udpeget af SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL eller en anden medarbejder.

g) Ret til indsigelse

Hvert registrer har ret til at give ret til at behandle personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på litra e eller f (f), af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation. ) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL skal ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelsen, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter de registreredes interesser, rettigheder og friheder eller for etableringen, træner eller forsvar af juridiske krav.

Hvis SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL behandler personoplysninger til direkte markedsføring, har den registrerede ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL til behandlingen til direkte markedsføring, vil SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Desuden har den registrerede ret af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse imod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende af SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL for videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i medfør af artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave udført af hensyn til almen interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede direkte henvende sig til databeskyttelsesansvarlig for SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL eller en anden medarbejder. Derudover er den registrerede fri i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58 / EF at anvende hans eller hendes ret til indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Hvert registrer har ret til at give den europæiske lovgiver ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende, så længe beslutningen (1) er ikke nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) ikke er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og som ligeledes ligger ned passende foranstaltninger for at beskytte det registreredes rettigheder og friheder og berettigede interesser, eller (3) ikke er baseret på den registrer udtrykkeligt samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) den er baseret på den registreres udtrykkelige samtykke, skal SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL iværksætte passende foranstaltninger til sikring af det registreres rettigheder og friheder og berettigede interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den registeransvarlige, for at udtrykke sit synspunkt og bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelsesansvarlig for SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL eller en anden medarbejder hos controlleren.

i) Ret til at inddrage samtykke om databeskyttelse

Hvert registrerede skal have ret til at give sin eller hendes samtykke til behandling af hans eller hendes personlige oplysninger til enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at tilbagekalde samtykket, kan han eller hun til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelsesansvarlig for SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

12. Databeskyttelse for jobansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den registeransvarlige skal indsamle og behandle ansøgernes personoplysninger med henblik på behandling af jobansøgningsproceduren. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender tilsvarende ansøgningsdokumenter pr. E-mail eller ved hjælp af en webformular på hjemmesiden til controlleren. Hvis den registeransvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de indleverede data blive lagret med henblik på at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovkrav. Hvis ansøgeren ikke har indgået en ansættelseskontrakt med ansøgeren, bliver ansøgningsdokumenterne automatisk slettet to måneder efter meddelelsen af afslaget, forudsat at regulatorens øvrige legitime interesser ikke er i modstrid med sletningen. Andre legitime interesser i dette forhold er f.eks. en bevisbyrde i en procedure i henhold til den generelle ligebehandlingslove.

13. Databeskyttelsesbestemmelser vedrørende anvendelse og brug af tredjeparter

13.1 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internettet at levere personlig eller forretningsrelateret information. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at inkludere oprettelsen af private profiler, uploade billeder og netværk via venneanmodninger.

Operationsselskabet Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er controlleren Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på denne internetside, som styres af controlleren, og i hvilken en Facebook-komponent (Facebook plug-ins) blev integreret, er webbrowseren på det registrerede informationsteknologi system automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook-plug-ins kan fås under https://developers.facebook.com/docs/plugins. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook, registrerer Facebook hver eneste opkald til vores hjemmeside af den registrerede - og for hele opholdets varighed på vores internet-websted - hvilket specifikt understed på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og er forbundet med den registreredes Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebook-knapper, der er integreret i vores hjemmeside, f.eks. knappen "Ligesom" eller hvis den registrerede sender en kommentar, matcher Facebook disse oplysninger med den registrerede persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten information om et besøg på vores hjemmeside af den registrerede, når den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook i løbet af opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan formidling af information til Facebook ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge fra deres Facebook-konto, før der oprettes en opkald til vores hjemmeside.

Databeskyttelsesretningslinjen offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/ , giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Facebook. Derudover forklares der, hvilke opsætningsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover stilles forskellige konfigurationsmuligheder til rådighed for at muliggøre fjernelse af dataoverførsel til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en dataoverførsel til Facebook.

13.2 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdSense

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google AdSense. Google AdSense er en onlinetjeneste, der tillader placering af reklame på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, for at matche indholdet på de respektive tredjepartswebsteder. Google AdSense tillader en interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Selskabet for Googles AdSense-komponent er Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Googles AdSense-komponent er integrationen af annoncer på vores hjemmeside. Google AdSense placerer en cookie på det registrerede informationsteknologi system. Definitionen af cookies er forklaret i vores Cookies politik.

Med indstillingen af cookien er Alphabet Inc. i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetside, som betjenes af controlleren, og som en Google AdSense-komponent er integreret i, vil internetbrowseren på informationsteknologi systemet hos den registrerede automatisk indsende data via Google AdSense-komponent med henblik på online annoncering og afregning af provisioner til Alfabet Inc. I løbet af denne tekniske procedure opnår virksomheden Alphabet Inc. viden om personoplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som tjener alfabet Inc., blandt andet for at forstå besøgendes oprindelse og klik og derefter oprette kommissions opgørelser.

Den registrerede kan, som det fremgår af vores Cookies politik, forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af cookies.

En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Alphabet Inc. fra at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Derudover kan cookies, som allerede er brugt af Alphabet Inc., til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden bruger Google AdSense også såkaldte sporings pixel. En sporing pixel er en miniature grafik, der er indlejret i websteder for at muliggøre en logfil filmoptagelse og en logfil filmanalyse, hvorigennem en statistisk analyse kan udføres. Baseret på de indlejrede sporings pixler kan Alphabet Inc. bestemme, om og hvornår et websted blev åbnet af et registreret, og hvilke linker der blev klikket på af den registrerede. Sporing Punkter tjener blandt andet til at analysere strømmen af besøgende på et websted.

Gennem Google AdSense overføres personlige data og oplysninger, som også indeholder IP-adressen, og som er nødvendige for indsamling og bogføring af de viste annoncer, til Alphabet Inc. i USA. Disse personoplysninger lagres og behandles i USA. Alfabetet Inc. kan videregive de indsamlede personoplysninger via denne tekniske procedure til tredjepart.

Google AdSense forklares yderligere under nedenstående link https://www.google.com/intl/da/adsense/start/ .

13.3 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymisering funktion)

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten af Google Analytics (med anonymisering funktionen). Google Analytics er en webanalyse tjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websites. En webanalyse service indsamler bl.a. data om den hjemmeside, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henvisning), hvilke delsider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilket tidsrum en underside blev set. Webanalyser anvendes hovedsagelig til optimering af et websted og for at udføre en cost-benefit analyse af internetannoncering.

Operatøren af Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

For webanalysen via Google Analytics bruger controlleren applikationen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne ansøgning forkortes IP-adressen til den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når de får adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og oplysninger til bl.a. at evaluere brugen af vores hjemmeside og at levere online rapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester vedrørende brugen af vores internetside for os.

Google Analytics placerer en cookie på det registrerede informationsteknologi system. Definitionen af cookies er forklaret i vores Cookies politik.

Med indstillingen af cookien kan Google analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hver opkald til en af de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og som en Google Analytics-komponent blev integreret i, vil internetbrowseren på datateknologi ns system informationssystem automatisk indsende data via Google Analytics-komponent med henblik på onlineannoncering og afregning af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som bl.a. tjener Google til at forstå oprindelsen af besøgende og klik og derefter oprette kommissions opgørelser.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, som f.eks. Afgangstidspunktet, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Ved hvert besøg på vores internetside vil sådanne personoplysninger, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, blive sendt til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan, som det fremgår af vores Cookies politik, forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Derudover kan cookies, der allerede er brugt af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at protestere mod en samling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af denne hjemmeside, samt behandlingen af disse data af Google og muligheden for at udelukke sådanne . Til dette formål skal den registrerede hente en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout og installere det. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider måske ikke overføres til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelsesprogrammerne betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis data systemets informationsteknologi system senere slettes, formateres eller installeres nyligt, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsesprogrammerne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallationen eller gen aktiveringen af browser enhederne.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy  og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html  . Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/ .

13.4 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Hotjar

Operatøren med ansvar for databehandling har integreret Hotjar på denne side. Hotjar er et nyt, kraftfuldt værktøj, der afslører online-opførelsen af vores webstedets brugere.

Med kombinationen af de to komponenter A) Analyse og B) Feedback får Hotjar-kunderne et overblik over, hvordan deres besøg kan være mere behageligt, og hvordan de kan forbedre deres præstationer.

Analyseværktøjet giver os mulighed for at overvåge brugerens adfærd (hvad folk gør), mens feedback værktøjet gør det muligt for os at høre, hvad folk siger (stemme bruger / klient).

Virksomheden, der forvalter Hotjar, er Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Center, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, Europa.

Hotjar indeholder en sporingskode, der bruges til at indsamle dine oplysninger og sende den til Hotjar's irlands servere.

Når du besøger et websted, der bruger Hotjar, indsamler sporingskoden automatisk oplysninger om dine aktiviteter og gemmer dem på sine servere til analyse. Hvilke cookies er vi allerede forklaret i vores Cookies politik.

Vi indsamler også oplysninger fra cookies, der er placeret af hjemmesiden på din computer eller enhed.

Minorernes personlige oplysninger bliver aldrig bevidst eller forsætligt indsamlet af Hotjar.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre placeringen af cookies via vores hjemmeside, som beskrevet i vores Cookies politik, gennem en passende indstilling af den anvendte browser og dermed permanent forbyde deres brug. En sådan indstilling af webbrowseren vil også forbyde Hotjar at placere en cookie på den registreredes computersystem. Derudover kan et sæt cookies, der allerede er installeret, slettes på ethvert tidspunkt via webbrowser eller andre softwareprogrammer.

De indsamlede oplysninger kan kun fås af specifikt udpegede brugere til Hotars kundes konto. Under visse omstændigheder kan Hotjar og Amazon Web Services få adgang til disse oplysninger.

Medmindre andet fremgår af dette afsnit, er dine personlige oplysninger ikke udlejes, solgt eller oplyst af Hotjar til tredjeparter til eget brug.

Yderligere oplysninger og Hotjars privatlivspolitik findes på følgende adresser

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  og https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service .

13.5 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Remarketing

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google Remarketing-tjenester. Google Remarketing er en funktion i Google AdWords, som gør det muligt for en virksomhed at vise annoncering til internetbrugere, der tidligere har boet på virksomhedens internetside. Integrationen af Google Remarketing gør det derfor muligt for en virksomhed at oprette brugerbaseret reklame og dermed vise relevante annoncer til interesserede internetbrugere.

Selskabet for Google Remarketing-tjenester er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er indsætningen af interesse personlig reklame. Google Remarketing giver os mulighed for at vise annoncer på Google-netværket eller på andre websteder, der er baseret på individuelle behov og tilpasset internet brugernes interesser.

Google Remarketing angiver en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Definitionen af cookies er forklaret i vores Cookies politik.

Med indstillingen af cookien muliggør Google en anerkendelse af den besøgende på vores hjemmeside, hvis han ringer op på hinanden følgende websider, som også er medlem af Googles annonceringsnetværk. Ved hvert opkald til et internetsted, hvor tjenesten er blevet integreret af Google Remarketing, identificeres nettobrowseren for det registrerede automatisk med Google. I løbet af denne tekniske procedure modtager Google personlige oplysninger, som f.eks. IP-adressen eller surfingadfærden hos brugeren, som Google bl.a. bruger til indsættelse af interesset relevant annoncering.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. de internetsider, der er besøgt af den registrerede. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan, som det fremgår af vores Cookies politik, forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Derudover kan cookies, som allerede er brugt af Google, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Google's interessebaserede annoncering. Til dette formål skal den registrerede oprette linket til www.google.de/settings/ads og foretage de ønskede indstillinger på hver internetbrowser, der anvendes af den registrerede.

Yderligere oplysninger og de faktiske databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ .

13.6 Databeskyttelsesbestemmelser om applikation og brug af Google+

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google+ knappen som en komponent. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt møderum på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internettet at levere personlig eller forretningsrelateret information. Google+ tillader brugere af det sociale netværk at inkludere oprettelsen af private profiler, uploade billeder og netværk via venneanmodninger.

Virksomheden på Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hver opkald til en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af controlleren, og hvor en Google+ knap er integreret, downloader internetbrowseren på datateknologi kommunikationssystemet automatisk en visning af den tilsvarende Google+ knappen til Google gennem den respektive Google+ knap komponent. I løbet af denne tekniske procedure blev Google gjort opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede. Flere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige under https://developers.google.com/+/

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid til Google+, anerkender Google ved hver opkald til vores hjemmeside af den registrerede og for hele varigheden af hans eller hendes ophold på vores websted, hvilke specifikke undersider af vores Internet side blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Google+ knappen, og Google matcher dette med den respektive Google+ konto, der er knyttet til den registrerede.

Hvis den registrerede klikker på Google+ knappen integreret på vores hjemmeside og dermed giver en anbefaling på Google+ 1, tildeler Google disse oplysninger til den personlige Google+ brugerkonto for det registrerede og gemmer personoplysningerne. Google gemmer den anbefalede Google+ 1-anbefaling fra den registrerede, som gør den tilgængelig for offentligheden i overensstemmelse med de vilkår, der er accepteret af den registrerede i denne henseende. Derefter gemmes en Google+ 1-anbefaling fra den registrerede på denne hjemmeside sammen med andre personlige data, som f.eks. Google+ kontonavnet, der bruges af det registrerede og det lagrede billede, og behandles på andre Google-tjenester, såsom søgemaskinen resultater fra Google-søgemaskinen, det registrerede Google-konto eller andre steder, f.eks på internetsider eller i forhold til reklamer. Google kan også forbinde besøget på denne hjemmeside med andre personlige data, der er gemt på Google. Google registrerer yderligere disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+ knappen modtager Google oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside er logget ind på Google+. Dette sker uanset om den registrerede klikker eller ikke klikker på knappen Google+.

Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personlige data til Google, kan han eller hun forhindre sådan overførsel ved at logge ud af hans Google+ konto, før han opkalder vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelserne i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy . Flere henvisninger fra Google om knappen +1 1 kan findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

13.7 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google-AdWords

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, der gør det muligt for annoncøren at placere annoncer i Google-søgemaskinens resultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere bestemte søgeord, hvorved en annonce på Googles søgeresultater kun vises, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeord specifik søgeresultat. I Google Advertising Network distribueres annoncerne på relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Virksomheden i Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at medtage relevant reklame på tredjeparts hjemmesider og i søgemaskinens resultater fra søgemaskinen Google og en indsættelse af tredjeparts annoncering på vores hjemmeside.

Hvis et registreret når vores hjemmeside via en Google-annonce, indgives en konverterings cookie på det registrerede informationsteknologi system via Google. Definitionen af cookies er forklaret i vores Cookies politik. En konverterings cookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges konvertering skaka til at kontrollere, om visse undersider, f.eks. Indkøbskurven fra et online-butikssystem, blev hentet på vores hjemmeside. Gennem konvertering køkken kan både Google og controlleren forstå, om en person, der nåede en AdWords-annonce på vores hjemmeside, genererede salg, det vil sige udført eller annulleret et salg af varer.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverterings cookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker til vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker anvendes til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet serveret via AdWords-annoncer for at finde frem til succes eller fiasko for hver AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager information fra Google, der kunne identificere den registrerede.

Konverterings cookien gemmer personlige oplysninger, f.eks. de internetsider, der er besøgt af den registrerede. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles af vores hjemmeside, som angivet i vores Cookies politik, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en konverterings cookie på den registreredes informationsteknologi system. Desuden kan et cookie-sæt fra Google AdWords til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har mulighed for at protestere mod den interessebaserede annonce fra Google. Derfor skal den registrerede have adgang fra hver af de browsere, der bruger linket www.google.de/settings/ads  og indstille de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy .

13.8 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og anvendelse af Instagram

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste, der kan kvalificeres som en audiovisuel platform, som giver brugerne mulighed for at dele billeder og videoer samt formidle sådanne data i andre sociale netværk.

Operationsselskabet for de tjenester, Instagram tilbyder, er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ved hver opkald til en af de enkelte sider på denne internetside, der betjenes af controlleren, og hvor en Instagram-komponent (Insta-knap) blev integreret, bliver internetbrowseren på datateknologi systemet automatisk anmodet om til download af en visning af den tilsvarende Instagram-komponent i Instagram. I løbet af denne tekniske procedure bliver Instagram opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis registrerede er logget ind på samme tidspunkt på Instagram, registrerer Instagram med hver opkald til vores hjemmeside af den registrerede - og for hele varigheden af deres ophold på vores internetside - hvilken specifik underside på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Instagram-komponenten og er forbundet med den pågældende Instagram-konto hos den registrerede. Hvis den registrerede klikker på en af instagram knapperne, der er integreret på vores hjemmeside, matcher Instagram disse oplysninger med den personlige Instagram-brugerkonto for det registrerede og gemmer personoplysningerne.

Instagram modtager information via Instagram-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på Instagram på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Instagram-knappen eller ej. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Instagram ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge fra deres Instagram-konto, før der oprettes en opkald til vores hjemmeside.

Yderligere informationer og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Instagram kan hentes under https://help.instagram.com/155833707900388  og https://www.instagram.com/about/legal/privacy .

13.9 Databeskyttelsesbestemmelser vedrørende anvendelse og brug af LinkedIn

Controlleren har integrerede komponenter fra LinkedIn Corporation på denne hjemmeside. LinkedIn er et webbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugerne at få eksisterende forretningsforbindelser til at forbinde og skabe nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerede personer i mere end 200 lande bruger LinkedIn. Således er LinkedIn i øjeblikket den største platform for forretningskontakter og et af de mest besøgte websteder i verden.

Operations Selskabet for LinkedIn er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For privatlivets fred er det uden for USA, LinkedIn Ireland, spørgsmål om privatlivspolitik, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Ved hver opkald til en af de enkelte sider på denne internetside, som drives af controlleren, og som en LinkedIn-komponent (LinkedIn plug-in) er integreret med, er internetbrowseren på det registrerede informationsteknologi system automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende LinkedIn-komponent i LinkedIn. Yderligere oplysninger om LinkedIn-plugin'et kan fås under https://developer.linkedin.com/plugins. I løbet af denne tekniske procedure får LinkedIn viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på LinkedIn, registrerer LinkedIn ved hver opkald til vores hjemmeside af den registrerede - og for hele opholdets varighed på vores internetside - hvilken specifik underside på vores internetsider blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via LinkedIn-komponenten og er knyttet til den pågældende registrerede LinkedIn-konto. Hvis den registrerede klikker på en af LinkedIn-knapperne, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler LinkedIn disse oplysninger til den registrerede personals personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

LinkedIn modtager information via LinkedIn-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på LinkedIn på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på LinkedIn-knappen eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til LinkedIn ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge ud fra deres LinkedIn-konto, før der oprettes en opkald til vores hjemmeside.

LinkedIn giver under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mulighed for at afmelde e-mail-meddelelser, sms-beskeder og målrettede annoncer samt evnen til at administrere annonceindstillinger. LinkedIn bruger også filialer som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame. Indstillingen af sådanne cookies kan afvises under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Den gældende privatlivspolitik for LinkedIn er tilgængelig under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy er tilgængelig under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

13.10 Databeskyttelsesbestemmelser vedrørende anvendelse og brug af Pinterest

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i Pinterest Inc. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et internet socialt møderum, et online-fællesskab, der giver brugerne mulighed for at kommunikere og interagere med hinanden i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller give internettet mulighed for at levere personlig eller virksomhedsrelateret information. Pinterest gør det muligt for brugere af det sociale netværk at udgive bl.a. billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser af virtuelle pinboards (såkaldte pins), som derefter kan deles af andre brugeres (såkaldte re-pins) eller kommenterede.

Operationsselskabet Pinterest er Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hver opkald til en af de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og som en Pinterest-komponent (Pinterest-plug-in) blev integreret, vil internetbrowseren på data systemets informationsteknologi system automatisk bedt om at downloade via den respektive Pinterest-komponent et display af den tilsvarende Pinterest-komponent. Yderligere information om Pinterest er tilgængelig under https://pinterest.com/. I løbet af denne tekniske procedure får Pinterest viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside der er besøgt af den registrerede.

Hvis registrerede er logget ind på samme tid på Pinterest, opdager Pinterest ved hver opkald til vores hjemmeside af den registrerede - og for hele varigheden af deres ophold på vores internetside - hvilken specifik underside på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Pinterest-komponenten og er knyttet til den pågældende Pinterest-konto hos den registrerede. Hvis den registrerede klikker på en af Pinterest-knapperne, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler Pinterest disse oplysninger til den personlige Pinterest-brugerkonto for den registrerede og gemmer personoplysningerne.

Pinterest modtager information via Pinterest-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind hos Pinterest på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Pinterest ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge ud fra deres Pinterest-konto, før der oprettes en opkald til vores hjemmeside.

Databeskyttelsesretningslinjen offentliggjort af Pinterest, som er tilgængelig under https://about.pinterest.com/privacy-policy, indeholder oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data af Pinterest.

13.11 Databeskyttelsesbestemmelser vedrørende anvendelse og brug af Matomo

På denne hjemmeside har controlleren integreret Matomo-komponenten. Matomo er et open source software værktøj til webanalyse. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om adfærd hos besøgende fra internetsider. Et webanalyseværktøj indsamler bl.a. data på hjemmesiden, hvorfra et registreret kom til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke sider på hjemmesiden der blev adgang til, eller hvor ofte og i hvilket tidsrum en underside var har set. En webanalyse bruges hovedsagelig til optimering af et websted og cost benefit analysen af internetannoncering.

Softwaren betjenes på controllerens server, de databeskyttelses følsomme logfiler gemmes udelukkende på denne server.

Formålet med Matomo-komponenten er analysen af de besøgende strømme på vores hjemmeside. Kontrollen bruger de indsamlede data og oplysninger bl.a. til at evaluere brugen af denne hjemmeside for at kompilere online rapporter, som viser aktiviteterne på vores internetsider.

Matomo sætter en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Definitionen af cookies er forklaret i vores Cookies politik. Med indstillingen af cookien er en analyse af brugen af vores hjemmeside aktiveret. Ved hvert opkald til et af de enkelte sider på denne hjemmeside, bliver internetbrowseren på datateknologi kommunikationssystemet automatisk gennem Matomo-komponenten, der bliver bedt om at indsende data med henblik på online analyse til vores server. I løbet af denne tekniske procedure opnår vi viden om personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som tjener til at forstå oprindelsen af besøgende og klik.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, som f.eks. Afgangstidspunktet, hvorfra der blev adgang, og hyppigheden af besøg på vores hjemmeside. Ved hvert besøg på vores internetsider overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, til vores server. Disse personoplysninger gemmes af os. Vi videresender ikke disse personoplysninger til tredjepart.

Den registrerede kan, som det fremgår af vores Cookies politik, forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Matomo i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Derudover kan cookies, som allerede er brugt af Matomo, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en samling af data vedrørende en brug af dette internetsted, som genereres af Matomo, samt behandlingen af disse data af Matomo og muligheden for at udelukke sådanne. Til dette skal den registrerede angive en opt-out-cookie. Den opt-out-cookie, der er indstillet til dette formål, er placeret på det informationsteknologi system, der anvendes af den registrerede. Hvis cookies slettes på det registreredes system, skal den registrerede opkalde linket igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Med hver indstilling af opt-out-cookien er der dog mulighed for at regulatorens hjemmesider ikke længere er fuldt anvendelige for den registrerede.

Yderligere informationer og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Matomo kan hentes på https://matomo.org/privacy/.

13.12 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af Twitter. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblog tjeneste, hvor brugere kan offentliggøre og sprede såkaldte "tweets", f.eks. korte beskeder, der er begrænset til 280 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, herunder dem, der ikke er logget på Twitter. Tweetsne vises også til de såkaldte tilhængere af den respektive bruger. Tilhængere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Desuden tillader Twitter dig at adressere et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Virksomheden på Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hver opkald til en af de enkelte sider på dette internetside, som betjenes af controlleren, og hvor en Twitter-komponent (Twitter-knap) blev integreret, bliver internetbrowseren på datateknologi systemet automatisk anmodet om at downloade en visning af den tilsvarende Twitter-komponent på Twitter. Yderligere information om Twitter-knapperne findes under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I løbet af denne tekniske procedure får Twitter viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede. Formålet med integrationen af Twitter-komponenten er en videresendelse af indholdet på denne hjemmeside, så vores brugere kan introducere denne webside til den digitale verden og øge vores besøgsnumre.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Twitter, registrerer Twitter med hver opkald til vores hjemmeside af den registrerede og for hele varigheden af deres ophold på vores internetside, hvilken specifik underside på vores internetside var besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Twitter-komponenten og er knyttet til den pågældende Twitter-konto hos den registrerede. Hvis den registrerede klikker på en af Twitter-knapperne, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler Twitter denne information til den personlige Twitter-brugerkonto for den registrerede og lagrer personoplysningerne.

Twitter modtager information via Twitter-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på Twitter på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til Twitter ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge fra deres Twitter-konto, før der oprettes en opkald til vores hjemmeside.

De gældende databeskyttelse bestemmelser på Twitter kan fås på https://twitter.com/privacy?lang=en.

13.13 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og anvendelse af Xing

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i XING. XING er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugerne at oprette forbindelse til eksisterende forretningsforbindelser og skabe nye forretningskontakter. De enkelte brugere kan oprette en personlig profil for sig selv på XING. Virksomheder kan f.eks. Opret firmaprofiler eller udgiv job på XING.

Operations Selskabet for XING er XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetside, som betjenes af controlleren, og hvor en XING-komponent (XING-plugin) er integreret, er internetbrowseren på det registrerede informationsteknologi system automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende XING-komponent i XING. Yderligere oplysninger om XING-plugin'en, der kan fås under https://dev.xing.com/plugins. I løbet af denne tekniske procedure får XING viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis registrerede er logget ind på samme tid på XING, registrerer XING ved hver opkald til vores hjemmeside af den registrerede - og for hele opholdets varighed på vores internetside - hvilken specifik underside på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via XING-komponenten og er forbundet med den pågældende XING-konto hos den registrerede. Hvis den registrerede klikker på XING-knappen, der er integreret på vores websted, f.eks. "Del" -knappen, tildeler XING disse oplysninger til den registrerede persons personlige XING-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

XING modtager information via XING-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på XING på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på XING-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til XING ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge fra deres XING-konto, før der oprettes en opkald til vores hjemmeside.

Databeskyttelsesbestemmelserne offentliggjort af XING, som er tilgængelig på https://www.xing.com/privacy, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data af XING. Derudover har XING offentliggjort underretninger om privatlivets fred for XING-deleknappen under https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13.14 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i YouTube. YouTube er en internet videoportal, der gør det muligt for video udgivere at indstille videoklip og andre brugere gratis, hvilket også giver gratis visning, gennemgang og kommentar til dem. YouTube giver dig mulighed for at offentliggøre alle slags videoer, så du kan få adgang til både fuldfilm og tv-udsendelser, samt musikvideoer, trailere og videoer lavet af brugere via internetportalen.

Virksomheden på YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hver opkald til en af de enkelte sider på dette internetside, som betjenes af controlleren, og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) blev integreret, bliver internetbrowseren på datateknologi ns system informationssystem automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent. Yderligere information om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/intl/da/yt/about/. I løbet af denne tekniske procedure får YouTube og Google viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hver opkald til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores internetside blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles til den pågældende YouTube-konto for den registrerede.

YouTube og Google modtager information via den YouTube-komponent, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside er logget ind på YouTube; Dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerede, kan leveringen forhindres, hvis den registrerede logger af fra deres egen YouTube-konto, før der opdages en opkald til vores hjemmeside.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, der findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ , giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data fra YouTube og Google.

13.15 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af DoubleClick

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af DoubleClick af Google. DoubleClick er et varemærke tilhørende Google, hvorunder overvejende særlige online markedsføringsløsninger markedsføres til reklamebureauer og udgivere.

Driftsselskabet DoubleClick af Google er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick fra Google sender data til DoubleClick-serveren med hvert indtryk, klik eller anden aktivitet. Hver af disse dataoverførsler udløser en cookie anmodning til den registreredes browser. Hvis browseren accepterer denne anmodning, bruger DoubleClick en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Definitionen af cookies er forklaret i vores Cookies politik. Formålet med cookien er optimering og visning af reklame. Cookien bruges bl.a. til at vise og placere bruger relevant reklame samt at oprette eller forbedre rapporter om reklamekampagner. Desuden tjener cookien for at undgå flere visninger af den samme annonce.

DoubleClick bruger et cookie-id, der er nødvendigt for at udføre den tekniske proces. For eksempel er cookie-id'et forpligtet til at vise en annonce i en browser. DoubleClick kan også bruge cookies-id'et til at registrere, hvilke annoncer der allerede er vist i en browser for at undgå dobbeltarbejde. Det er også muligt for DoubleClick at spore konverteringer via cookie-id'et. Konverteringer bliver f. Eks. Fanget, når en bruger tidligere har vist en Double Click-annoncering annonce, og han eller hun senere foretager et køb på annoncørens websted ved hjælp af samme internetbrowser.

En cookie fra DoubleClick indeholder ingen personlige data. En DoubleClick-cookie kan dog indeholde yderligere kampagnenavne. Et kampagne dokument bruges til at identificere kampagner, som brugeren allerede har haft kontakt med.

Ved hver opkald til en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af controlleren, og hvor en DoubleClick-komponent blev integreret, bliver internetbrowseren på informationsteknologi systemet hos den registrerede automatisk bedt om af den respektive DoubleClick-komponent at sende data til formålet med online annoncering og fakturering af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får Google viden om de data, som Google kan bruge til at oprette kommissionens beregninger. Google kan blandt andet forstå, at den registrerede har klikket på visse links på vores hjemmeside.

Den registrerede kan, som det fremgår af vores Cookies politik, forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Derudover kan cookies, som allerede er brugt af Google, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i DoubleClick kan hentes under DoubleClick af Google https://www.google.com/intl/da/policies/.

13.16 Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser om brug af PayPal som betalingsprocesser

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i PayPal. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer virtuelle private eller erhvervskunder. PayPal kan også behandle virtuelle betalinger via kreditkort, når en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mail-adresse, hvorfor der ikke er nogen klassiske kontonumre. PayPal gør det muligt at udløse online betalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal accepterer også forvalter funktioner og tilbyder køberbeskyttelse tjenester.

Det europæiske operations selskab for PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmulighed i online-butikken under bestillingsprocessen, overfører vi automatisk data fra den registrerede til PayPal. Ved at vælge denne betalingsopsætning accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

Personoplysningerne, der sendes til PayPal, er som regel fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling. Forarbejdning af købekontrakten kræver også sådanne personoplysninger, der er i forbindelse med den respektive ordre.

Overførslen af data er rettet mod betaling behandling og forebyggelse af svig. Kontrolenheden overfører personlige data til PayPal, især hvis en legitim interesse for transmissionen er givet. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og den registeransvarlige for behandling af dataene, vil blive overført af PayPal til økonomiske kreditbureauer. Denne transmission er beregnet til identitet og kreditværdighed kontrol.

PayPal vil om nødvendigt videregive personoplysninger til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang dette er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at behandle data i ordren.

Den registrerede har mulighed for at tilbagekalde samtykke til håndtering af personoplysninger til enhver tid fra PayPal. En tilbagekaldelse må ikke have nogen virkning på personoplysninger, der skal behandles, anvendes eller overføres i overensstemmelse med (kontraktlig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser i PayPal kan hentes under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Retsgrundlag for forarbejdningen

Kunst. 6 (1) tændt. et GDPR tjener som retsgrundlag for behandlinger, for hvilke vi opnår samtykke til et bestemt forarbejdnings formål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det er tilfældet for eksempel, når forarbejdning er nødvendig for levering af varer eller levering af anden tjenesteydelse, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, lit. b GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlinger, som er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af undersøgelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en juridisk forpligtelse, hvormed behandling af personoplysninger er nødvendig, som for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6 (1) tændt. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller andre fysiske personers livsinteresser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende blev skadet i vores firma, og hans navn, alder, sygeforsikring data eller andre vitale oplysninger skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter vil behandlingen være baseret på Art. 6 (1) tændt. d GDPR. Endelig kan forarbejdnings operationerne være baseret på artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandling af operationer, der ikke er omfattet af nogen af ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores virksomhed eller tredjemand forfølger, medmindre interesserne tilsidesættes af interesserne eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder hos den registrerede, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en berettiget interesse kunne antages, hvis den registrerede er controllerens klient (Betragtning 47 Sætning 2 GDPR).

15. Periode, for hvilken personoplysninger vil blive lagret

Kriterierne for at fastsætte opbevaringsperioden for personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller iværksættelse af en kontrakt.

16. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktligt krav Krav til at indgå kontrakt Den registreredes forpligtelse til at fremlægge personoplysninger mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at leveringen af personoplysninger er delvist påkrævet ved lov (fx skatteregler) eller kan også skyldes kontraktlige bestemmelser (fx oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville medføre, at kontrakten med den registrerede ikke kunne afsluttes. Inden personlige oplysninger leveres af den registrerede, skal den registrerede kontakte vores databeskyttelsesansvarlig. Vores databeskyttelsesansvarlige præciserer for den registrerede, om udbuddet af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er pligt til at levere personoplysninger og konsekvenserne af ikke-levering af de personlige data.

17. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

18. Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Alle registrerede har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor han / hun har bopæl, arbejdsplads eller sted for påstået overtrædelse, uden at dette berører andre administrative eller retlige procedurer, hvis personen mener behandlingen af hendes personoplysninger overtræder disse regler.

Den tilsynsmyndighed, som klagen blev indgivet til, skal informere klageren om status og udfald af kravet, herunder muligheden for en appelinstans i henhold til artikel 78 GDPR.

19. Fortrolighedspolitik Ændringer; nyorientering

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SRL forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Du vil finde den aktuelle version på dette tidspunkt eller på en anden, som nemt kan findes på vores hjemmeside eller ansøgning.

Denne privatlivspolitik er genereret af Generalsekretæren for Beskyttelse af Eksterne Databeskyttelsesmyndigheder, der blev udviklet i samarbejde med advokater fra Media Law Laws fra WBS-LAW.